Kolbäcksån Hallstahammars kommun


Regler för Kolbäcksån:


Man får endast lösa ett fiskekort per person i Kolbäcksån, samt bara fiska med ett spö. Vintertid får ett pimpelspö samt maximalt 6 angeldon/gäddspön för gäddmete användas. Kom ihåg isdubbar/ispik samt ev. räddningslina. Ha gärna extra kläder i Bilen.

Barn till och med 15 år fiskar på målsmans kort under förutsättning att de fiskar själva, kastar ut och vevar upp själva, eventuell fångst räknas på målsmans kort.. Tänk på säkerheten, använd flytväst, och föräldrar, ha uppsikt över era barn!

Förbud:


Skantzsjön är ett klubbvatten där endast medlemmar får fiska.
Fiskeförbud råder i Ladugårdssjön under tiden 1 april till 15 juni för att freda fågellivet. Det råder fiskeförbud i alla slussar pga. Säkerhetsrisken.

Se karta för fullständig info om fiskeförbuds områden.


Aspen är fredad mellan 1 april till 31 maj
Öringen är fredad mellan 15 september till 31 december.
Malen är fridlyst och helt fredad
Ålen är fredad. Fiske efter ål får endast bedrivas tre kraftverk uppströms, dvs. ovanför kraftverket i Ålsätra. Vidare råder fiskeförbud från samtliga broar i området samt från Slottsholmen i Strömsholm med stränderna väster och öster därom. Flugfiske i hästhagarna på västra sidan mellan kanalens inlopp till hästbron i Strömsholm är Inte tillåtet.
Nät, ryssjor, gäddsaxar etc. är förbjudet

Norsfiske:
Tillåtet att använda håv


Mini / Maxi mått:
För gösen gäller 45-70 cm

För öring gäller 40-60 cm

Gädda 40-75 cm

För att vi även i framtiden ska hålla ett bra fiskbestånd i våra vatten, skall alla gösar över 70cm återutsättas.
Det är förbjudet att behålla mer än två gäddor per fiskare och dygn, och dessa gäddor får vara mellan 40 och 75 centimeter. Mätanordning ska medföljas för att kunna mäta fisken!

Minimimått på öring är 40 cm och maximått 60 cm. All öring under 40 cm och all öring över 60 cm skall återutsättas.


Två öringar per dygn får behållas mellan 40- 60 cm. Alla andra öringar skall varsamt återutsättas.

Endast två ädelfiskar per dygn får tas upp.

 

Kom ihåg!

  • Alla fiskar som inte håller måttet ska släppas tillbaka, hantera fisken varsamt och använd håv
  • Spar med att rensa fångad fisk till du kommer hem
  • Visa hänsyn till mark- och tomtägare
  • Lämna in fångstrapport
  • Håll naturen ren. Ta med ditt skräp eller stoppa i soptunna

 


I övrigt gäller följande:
All karp skall omgående återutsättas på fångstplatsen.


Naturreservat:
Det finns fler reservat i Hallstahammars kommun som vi bör tänka på. Hela sträckan från Freden till Mölntorp till hör Natura 2000, Kolbäcksåsen mellan Kolbäck och Mölntorp finns en på västra sidan.
I Hallstahammar finns Sörkvarnsforsens naturreservat, samt att gångbron vid Skantzsjöns södra del mot Åsby är privatmark.


Återisättning av ädelfisk:
Om någon vill återsätta fisk så räknas dessa EJ bort från kvoten på 2 fiskar (Regnbåge, Öring).


Vid regelbrott:
Personer som bryter mot ovanstående regler stängs av från fortsatt fiske i våra fiskevatten.

Kontrollavgifter vid brott mot regler i Kolbäcksån samt Kolbäcksgropen
Fiske efter max antal fångade fiskar – 2000 SEK
Fiske med för många spön – 2000 SEK
Fiske från ej tillåten fiskeplats – 2000 SEK (Alla slusspartier samt gångvägen söder om Kolbäcksgropen)
Övrigt otillåtet fiske – 2000 SEK exempel: Långrev / Nät / Ryssja


Nedskräpning, skadegörelse samt övriga ej nämnda överträdelser – förverkat fiskekort samt 2000 SEK. Dessa regler gäller alla, om ni ser något som inte verkar okay, var god ring/meddela oss i klubben.