Kolbäcksgropen


Regler för fisket i Kolbäcksgropen:

Fiskekortspris: 160 kronor. Kortet gäller mellan kl. 05.00 – 23.00.
Fiskekortet gäller för ett 1 spö tre 3 fiskar per kort. Önskar man använda fler spön eller ta fler fiskar skall fler kort lösas. Vill man meta gädda, löser man samma kort, och får fiska med ett spö per kort.

Vid fiske i Kolbäcksgropen, får endast ett fiskespö vara riggat (färdigt att användas). Man får alltså ha med sig flera spön ned till vattnet, men bara ett får vara riggat.

Om man blir påkommen med att ha fler än ett fiskespö riggat vid sin fiskeplats, riskerar man att få en kontrollavgift på 2000 kronor.


Barn till och med 12 år fiskar på målsmans kort under förutsättning att de fiskar själva, kastar ut och vevar upp själva, eventuell fångst räknas på målsmans kort.


Tänk på att när barnen fiskar, så bör de ha koll på sitt spö, tråkigt om det skulle nappa och spöt åker i vattnet bara för att de inte haft uppsikt. Gör man en längre paus, så ta upp spöt, för att kasta ut när de vill fiska igen. Vi har erfarenhet att man tar med barn, och sätter ut fler spön, och barnen gör något helt annat. Uppsåtet är alltså inte att lära barn om fiske, utan ha så många spön i som möjligt. Då det är en betalsjö, så har man många ögon på sig, och vi vill fokusera på att ge er gäster bästa tänkbara service, och inte vara några jobbiga personer som bara gnäller. med det sagt, så behöver barnen inte sitta blick stilla, utan hålla sig på ett avstånd där de kan snabbt göra mothugg.

Alltså kommer vi från fall till fall göra en bedömning när vi ser detta.


Vinterfiske: 1 pimpelspö avsett för öring/röding per kort, samt maximalt 6 angeldon/gäddspön för gäddmete användas. Kom ihåg isdubbar/ispik samt ev. räddningslina. Ha gärna extra kläder i Bilen.

Alla gäddor över 90 centimeter skall återutsättas så skonsamt som möjligt.


Fiske i gemenskap med hänsyn till varandra:
”§25” – Fiske sker i gemenskap men man har rätt till 5m fritt åt vartdera hållet från spöet. Den som är först på plats har rätt till platsen. Om fler fiskar på samma område sker utkast rakt ut från fiskeplatsen.
Vindskydden tillhör alla som löst fiskekort
Vindskydden är gemensamma och vi samsas i dem, ingen ensamrätt även om man är först där.
Vi ber grupper som inte löst fiskekort respektera att vindskydden är avsedda för de som löst fiskekort eller vistas vid sjön med någon som löst fiskekort.

Återisättning av ädelfisk:
Om någon vill återsätta fisk så räknas dessa INTE bort från kvoten på 3 fiskar. Alltså 1 fiskekort 1 spö 3 fiskar och alla (Regnbåge, Öring) man får upp räknas. Mäskning är inte tillåten.
Detta bland annat för att förhindra extra gödning av sjön som dessutom medför ökad syreförbrukning.
Flytringfiske och båt etc. är inte tillåtet.


Bryggor:
Vattnet har två bryggor för handikappade. Alla får använda dessa, men om någon som har ett handikapp kommer, skall man lämna/dela bryggan till dem.

Varningar:
På sjöns västra sida finns det en golfbana, du fiskar helt på eget ansvar där.
I sjöns södra ände finns en grusgång, där är det förbjudet att fiska mellan de båda uppsatta skyltarna.


Vattnet avstängt:
Allt fiske i vattnet kan vara avlyst vissa dagar under året. Då kan fiskekort Inte lösas i appen.
Grillplatsen vid containern kan vara utlånad till grupper, föreningar samt företag. Se anslagstavlan vid parkeringen/hemsidan för aktuell info.

Övriga fiskarter i vattnet:
Abborre, gädda, mört, sarv, sutare, björkna och braxen, vilka får fiskas.
Fredade fiskarter i vattnen är gräskarp och fjällkarp.


Vid regelbrott:
Personer som bryter mot ovanstående regler stängs av från fortsatt fiske i våra fiskevatten.

Kontrollavgifter vid brott mot regler i Kolbäcksån samt Kolbäcksgropen
Fiske efter max antal fångade fiskar – 2000 SEK
Fiske med för många spön – 2000 SEK
Fiske från ej tillåten fiskeplats – 2000 SEK (Alla slusspartier samt gångvägen söder om Kolbäcksgropen)
Övrigt otillåtet fiske – 2000 SEK exempel: Långrev / Nät / Ryssja


Nedskräpning, skadegörelse samt övriga ej nämnda överträdelser – förverkat fiskekort samt 2000 SEK. Dessa regler gäller alla, om ni ser något som inte verkar okay, var god ring/meddela oss i klubben.